Logopedisten gezocht

Logopedisten gezocht voor onderzoek naar wat communicatieve redzaamheid van kinderen met TOS beïnvloedt.

Twee even oude kinderen met hetzelfde taalprofiel kunnen heel verschillend zijn in hun communicatieve redzaamheid. Hoe komt dat?

Dat is het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek voor de Master Logopediewetenschap van de UU. Natuurlijk kunnen we in de literatuur kijken wat de verschillen zijn. Maar logopedisten hebben hierover ook een schat aan informatie, waar we als beroepsgroep veel aan kunnen hebben. Daarom zoek ik logopedisten voor deelname aan een focusgroepgesprek. Het doel van dit gesprek is om ervaringen met elkaar te delen over factoren die de communicatieve redzaamheid van kinderen met TOS positief of negatief beïnvloeden. Voor deelname krijgt u 2 niet-geaccrediteerde punten voor het kwaliteitsregister. Het onderzoek wordt begeleid vanuit het lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie.

Wanneer kunt u deelnemen?

 • U bent logopedist met minimaal 2 jaar werkervaring met kinderen (3-8 jaar) met TOS.
 • U geeft taaltherapie aan kinderen met TOS en/of begeleidt hun ouders.
 • Nederlands is uw moedertaal.
 • U bent beschikbaar voor tenminste één van onderstaande bijeenkomsten:
  • Donderdag 07-03- 2019 van 19.30 - 21.30 in Zevenaar/Utrecht
  • Woensdag 13-03-2019 van 19.30 - 21.30 in Zevenaar/Utrecht
  • Dinsdag 26-03-2019 van 19.30- 21.30 in Zevenaar/Utrecht
  • Maandag 01-04-2019 van 19.30- 21.30 in Zevenaar/Utrecht
 • U bent bereid om een voorbereidende opdracht (30 minuten) uit te voeren en feedback te geven op de samenvatting van het gesprek waar u aan heeft deelgenomen (30 minuten).

Als u interesse heeft, stuur dan voor 21 februari 2019 een mail naar Ingrid Koek-Wissenburg waarin u aangeeft voor welke bijeenkomst(en) u beschikbaar bent en welke locatie uw voorkeur heeft. Ik stuur u dan een uitgebreidere informatiebrief toe, waarna u kunt besluiten of u meedoet.