Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry is in 2008 van start gegaan onder leiding van twee deeltijdlectoren: dr. Raymond Pieters en dr. Cyrille Krul. De groep bestaat inmiddels uit 20 personen en werkt nauw samen met de bacheloropleidingen van het Institute for Life Sciences & Chemistry van de Hogeschool Utrecht waar INT ook gevestigd is. Het onderzoek van de groep is gericht op het ontwikkelen, optimaliseren en valideren van proefdiervrije methoden voor het testen van de veiligheid en de werking van stoffen. Lopende en afgeronde projecten worden (en zijn) uitgevoerd op regionaal, nationaal en internationaal niveau. De onderzoeksgroep heeft een groot netwerk binnen de regio Utrecht en daarbuiten en werkt nauw samen met Academia, het midden- en kleinbedrijf, het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten.

De leden van de onderzoeksgroep beschikken over een uitgebreide expertise op het gebied van biologie en medisch laboratoriumonderzoek. De groep bestaat uit post-docs, analisten, docenten, promovendi, bachelorstudenten en administratieve ondersteuning en is goed uitgerust om grote projecten uit te voeren en complexe (toegepaste) onderzoeksvragen te beantwoorden. We richten ons vooral op de toepasbaarheid van ons onderzoek, maar gaan fundamenteel onderzoek daarbij niet uit de weg.

Het laboratorium van de onderzoeksgroep is momenteel gehuisvest aan Heidelberglaan 7 te Utrecht.