Faciliteiten en technologie

We ontwikkelen onze eigen technologie, maar maken ook gebruik van technologie die afkomstig is van onze partners. Meestal vindt de ontwikkeling van technologie plaats binnen een groter project of consortium. De beschikbare technologieën vallen onder een of meer van onze onderzoeksthema's:

  1. Het leggen van een relatie tussen voeding en gezondheid;
  2. Bacteriële resistentie tegen antibiotica;
  3. Veiligheid en werking van (natuurlijke) stoffen en mengsels.

We hebben technologie tot onze beschikking voor zowel biologische als chemische onderzoeksvragen. In ons laboratorium zijn standaardinstrumenten en technologie voor biologisch onderzoek aanwezig, zoals: recombinant-DNA-technologie, ELISA, flowcytometrie, western blotting, immunofluorescentie/histologie, kwantitatieve real-time PCR, plate reader voor fluorescentie en luminescentie, cel- en bacteriecultuur, C. elegans-laboratorium. De beschikbare chemische technologieën variëren van eenvoudige chromatografie en soxhlet-extractie tot vloeibare chromatografie/massaspectometrie en geautomatiseerde extractie.