Lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

'Kloven overbruggen en bruggen bouwen'
Onze onderzoeksgroep heeft als doel methoden te ontwikkelen, te optimaliseren en te valideren voor het testen van de veiligheid en de werking van (natuurlijke) stoffen. Onze in vitro-methoden vormen een alternatief voor experimenten met proefdieren. Zo dragen we bij aan verfijning, vermindering en vervanging van dierproeven in het biologische onderzoek (de 3V's).

testbuisjes

In ons onderzoek ligt de nadruk op:

  1. Het leggen van een relatie tussen voeding en gezondheid;
  2. Bacteriële resistentie tegen antibiotica;
  3. Veiligheid en werking van (natuurlijke) stoffen en mengsels.

Lees meer over onze projecten.

We werken samen met andere onderzoeksinstituten en kennisinstellingen, het midden- en kleinbedrijf en grotere partners uit het bedrijfsleven. We werken in consortia op nationaal en internationaal niveau, maar ook business-to-business. Het onderzoek wordt gefinancierd door Nederlandse fondsen als ZonMwNationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en Pieken in de Delta, en internationale fondsen als de Europese Kaderprogramma'sInternational Life Sciences Institute (ILSI) en NC3Rs (Crack-it).

 

www.innovativetesting.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten