Lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

We worden dagelijks blootgesteld aan stoffen in onze voeding, als medicijn of door de aanwezigheid in het milieu. Hoe voorkomen we dat deze stoffen schadelijke effecten hebben op onze gezondheid en onze leefomgeving? Hoe kan de veiligheid van chemicaliën en vaccins op onze gezondheid vastgesteld worden zonder gebruik te maken van dierproeven? En begrijpen we biologie van mens om ook de werkzaamheid van stoffen aan te kunnen tonen?

testbuisjes

Zijn natuurlijke stoffen uit kruiden en planten een goed alternatief voor bestaande antibiotica voor de mens en in de dieren om ons heen? Wat is een gezond dieet? En voor wie? Hoe kunnen we dit allemaal vaststellen met slimme innovatieve methoden? Dit zijn vragen waarin we binnen ons lectoraat Innovative Testing in Life Sciences een Chemistry aan werken met een team van lectoren, docent-onderzoekers, gastmedewerkers en studenten. 

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden ontwikkelen we proefdiervrije methoden: methoden met (humane) cellen (stamcellen, mini-orgaantjes, cellijnen), met eenvoudige dieren als aardwormen (C. elegans) en micro-organismen. Uiteindelijk proberen we dit te vertalen naar effecten in de mens of dier. We doen onderzoek met humane vrijwilligers en onze partners ook met relevante doeldieren als het varken. In ons onderzoek gebruiken we een veelheid aan technieken uit moleculair biologie, microbiologie en chemische analyse. Hierbij genereren we grote hoeveelheden data die we met behulp van bioinformatica analyseren om er betekenis aan te geven.

Ons onderzoek kent drie lijnen:
1. Voeding en gezondheid
2. Antimicrobiële resistentie
3. Veiligheid van stoffen en vaccins

Het lectoraat heeft aan de basis gestaan van het Innovatie lab (iLab) Life Sciences & Chemistry in Utrecht, in nauwe samenwerking met het Utrecht Science Park (USP). Het iLab biedt ruimte aan samenwerking met professionals uit de beroepspraktijk, middels het beschikbaar stellen van laboratoria en projecten met en door onze onderzoekers en studenten.

We werken nauw samen met andere kennisinstellingen, het midden- en kleinbedrijf en grotere partners uit het bedrijfsleven. We werken in consortia op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het onderzoek wordt gefinancierd door Nederlandse (o.a. ZonMw, SIA) en internationale fondsen (ILSI, NC3Rs Crack-it).

www.innovativetesting.nl