Lectoraat Innovatie van Beweegzorg

Beweegzorg is in beweging. De doelgroep wordt ouder en neemt in omvang toe, maar de middelen worden schaarser. De beroepspraktijk zoekt naar nieuwe organisatievormen om goede zorg te kunnen blijven aanbieden. De praktijkgerichte onderzoeken van het lectoraat ‘Innovatie van beweegzorg’ lopen voorop in deze zoektocht. De drie pijlers van het lectoraat richten zich op (1) het vergroten van de fysieke zelfredzaamheid rondom ziekenhuisopnames, (2) op innovaties in de organisatie van beweegzorgtrajecten en (3) op de integratie van technologie in de beweegzorg. Al het onderzoek draagt bij aan het bevorderen van iemands’ functioneren in het dagelijks leven. Wat is er mooier dan streven naar een situatie waarin mensen zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze willen leiden?

Fysieke zelfredzaamheid rondom ziekenhuisopnames

Een patiënt ‘ligt’ in het ziekenhuis. We zeggen het niet alleen makkelijk, het is ook de dagelijkse praktijk. Patiënten weten ook niet beter en komen met een tas schone pyjama’s naar het ziekenhuis voor een verblijf op bed. Veel liggen is echter schadelijk voor de patiënt, met name voor oudere patiënten. De combinatie van ziekte, de medische behandeling (bijv. een operatie) en een laag activiteitenniveau geven dat patiënten in korte tijd (dagen) fors inleveren op hun fysieke conditie om er vervolgens maanden over te doen om hiervan te herstellen. En het herstel is zelden volledig. Bij oudere patiënten kan het (blijvende) verlies van de fysieke fitheid leiden tot moeite met de dagelijkse activiteiten die nodig zijn om zelfredzaam te kunnen zijn. Van de patiënten ouder dan 70 jaar krijgt 30% hiermee te maken. De literatuur beschrijft het functieverlies als iatrogene aandoening (d.w.z. een aandoening of bijwerking ten gevolge van een behandeling in het ziekenhuis) die voor een groot gedeelte is te vermijden. Het lectoraat ziet het als haar taak bij te dragen aan de preventie van deze vermijdbare aandoening. Dit bestrijkt een breed gebied dat gaat over ziekenhuiscultuur en gedragsverandering bij zowel patiënt als zorgverlener. Op dit gebied willen we interventies ontwikkelen en deze implementeren in de zorg, zowel tijdens de ziekenhuisopname als in de periode daarvoor (bij electieve opnames) en na ontslag. Hiermee hopen we te bereiken dat oudere patiënten niet alleen medisch goed uit het ziekenhuis komen, maar ook dat hun zelfredzaamheid blijft behouden of verbetert.

Innovaties in de organisatie van beweegzorg

In 2030 zal de helft van alle 65-plussers beperkt worden in zijn of haar lichamelijk functioneren en niet meer het leven kunnen leiden wat ze zouden willen leiden. In veel gevallen gaat het hierbij om beperkingen in het bewegend functioneren, zoals problemen met traplopen, wandelen of fietsen. Beperkingen in het lichamelijk functioneren kunnen een bedreiging vormen voor de zelfredzaamheid van mensen. Het is een uitdaging voor beweegzorgprofessionals om samen met andere (zorg)professionals én mensen met (potentiele) beperkingen in het fysiek functioneren te zoeken naar mogelijkheden om beperkingen te voorkomen, te verminderen of te stabiliseren. In veel gevallen zullen interventies plaatsvinden dichtbij de woon-/werkplaats van mensen: de wijk. Binnen de pijler ‘Innovatieve beweegzorgtrajecten’ voeren we verschillende projecten uit met spelers in de wijk én onderwijspartijen, waarin we op zoek gaan naar duurzame oplossingen voor de toenemende groep mensen die risico lopen hun fysieke zelfredzaamheid te verliezen. 

Digitale toepassingen ter bevordering van fysieke zelfredzaamheid

Binnen de beweegzorg kunnen we patiënten op verschillende manieren ondersteunen om fysiek zelfredzamer te worden. Het steeds groter wordende aanbod aan digitale toepassingen kan hier een rol in spelen. Smartphone apps, online oefenprogramma’s, stappentellers en exergames zijn voorbeelden van digitale toepassingen die de beweegzorg mogelijk kunnen verrijken. Dergelijke digitale toepassingen hoeven niet gezien te worden als “extra”, maar kunnen een volwaardige bijdrage leveren binnen een fysiotherapeutisch of oefentherapeutisch traject. Door digitale toepassingen kunnen patiënten de beschikking krijgen over een hulpmiddel die hen in de thuissituatie stimuleert om te oefenen of gedrag te veranderen. Ook maken zelfmeetinstrumenten als stappentellers het mogelijk om op afstand relevante gegevens van de patiënt te verzamelen en coaching hierop af te stemmen.

Binnen de pijler “digitale toepassingen ter bevordering van fysieke zelfredzaamheid” wordt bekeken op welke manier, en bij welke patiënt, digitale toepassingen bruikbaar en van meerwaarde zijn om de patiënt te ondersteunen in het verbeteren van hun fysieke zelfredzaamheid. Naast dat er gekeken wordt naar (kosten-) effectiviteit van digitale toepassingen, kijken we ook naar gebruiksvriendelijkheid vanuit het perspectief van de patiënt en de beweegzorgprofessional. Tot slot wordt er gekeken naar randvoorwaarden om digitale toepassingen succesvol te implementeren binnen de beweegzorg, zoals passende business modellen of nieuwe competenties.   

Academische Werkplaats Fysiotherapie

De Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie is een structurele samenwerking in zorginnovatie en onderzoek tussen de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG), de Hogeschool Utrecht, Fontys Paramedische Hogeschool en UMC Utrecht. Binnen LRJG hebben verschillende fysiotherapeuten, huisartsen en verpleegkundigen naast hun zorgtaak een academische taakstelling, als onderzoeker, om zorginnovatie te initiëren of zijn werkzaam als docent in het onderwijs. Ook zijn er verschillende docent-onderzoekers van eerder genoemde kennisinstellingen betrokken bij zorginnovatie of onderzoeksprojecten binnen de AWF. Gezamenlijk werken zij aan onderzoek, innovatieve en kwalitatief hoogstaande wijkgerichte en geïntegreerde zorg.  Ook vindt de opgedane kennis een weg in de curricula en participeren studenten in onderzoek of lopen stage bij LRJG. Voor meer informatie: http://awf.lrjg.nl