Onderzoekslijn Communicatieprocessen binnen de (farmaceutische) gezondheidszorg

Goed communiceren bevordert de therapietrouw en veilig medicatiegebruik. Gezondheidsvoorlichting vanuit de apotheek speelt een steeds grotere rol. De rol van de apotheker en het personeel in de apotheek verschuift steeds meer naar die van een volledige gezondheidszorgprofessional, die de patiënten coacht, begeleidt, uitleg geeft en adviseert als het gaat om veilig medicijngebruik en de gezondheid van de patiënt.

In deze onderzoekslijn doen wij onderzoek naar deze communicatiestijlen binnen de farmaceutische gezondheidzorg. Deze praktijkgerichte onderzoekslijn heeft tot doel om deze communicatieprocessen te analyseren en daardoor te optimaliseren. Een voorbeeld van een onderzoeksproject binnen deze lijn was de vraag vanuit de praktijk hoe de medewerkers van de apotheek de wondzorg kunnen verbeteren. Deze studie richtte zich op de manier waarop de medewerkers de zorgvrager benaderden en hoe zij uitleg en advies gaven. Doelstelling was dit te protocolliseren zodat er een standaardisatie komt in de zorgverlening.

De farmaceutische zorg ontwikkeld zich ook op het vlak van zorg en technologie en ICT. De internetapotheek is niet meer weg te denken. Ook hier zijn mogelijkheden voor onderzoek naar communicatieprocessen, voorlichting en ook marketing en bedrijfsvoering. En de automatisering van de farmacotherapeutische zorg, bijvoorbeeld uitgifte van medicatie, ontwikkeld zich ook sterk. Het lectoraat IZF doet onderzoek naar de communicatie en ervaringen van professionals en patiënten met deze automatisering. Tot slot doen wij onderzoek gericht op de invloed van media-uitingen over ziekte en farmaceutische innovaties op de wijze waarop patiënten met hun ziekte omgaan naar patientenervaringen.