Onderzoekslijn Taakherschikking binnen de farmaceutische en huid-therapeutische zorg

Niet alleen de positie van de patiënt verandert binnen het gehele zorglandschap, maar daarmee samenhangende ook die van de zorgverleners. De apotheker wordt meer en meer de persoonlijke begeleider van de patiënt en een vertrouwde partner van andere zorgverleners waar het gaat om gebruik van medicatie

Dit betekent dat niet alleen de rol van de apotheker verandert, maar ook die van HBO-opgeleide professionals die hem ten dienste staan, zoals de farmakundige.
Daarnaast worden op dit moment de kwaliteiten en kwalificaties van huidtherapeuten binnen de integrale huidzorg onvoldoende benut. De huidtherapeut kan een belangrijke rol spelen in de preventie, advisering en nazorg van verschillende huidziektes, samen met relevante eerste- en tweedelijns zorgverleners zoals huisartsen en dermatologen, ten dienste van de patiënt.  

Er loopt op dit moment geen studie binnen deze onderzoekslijn.