Onderzoekslijn Farmaceutische zelfredzaamheid (participatie) van de patiënt

De missie van het kenniscentrum waarbinnen het lectoraat IZF opereert, is het bevorderen van de zelfredzaamheid van patiënten.

Al ons praktijkgericht  onderzoek is erop gericht de beroepspraktijk te ondersteunen met evidence-based methoden en technieken om de zelfredzaamheid van patiënten en cliënten te behouden en te verbeteren, opdat zij langer zelfstandig en zelfredzaam zijn. Hierbinnen richt het lectoraat IZF zich in het bijzonder op zelfredzaamheid van patiënten binnen het farmaceutische domein. 

Onze doelen zijn in het bijzonder gericht op:

  • Verbetering van de medicamenteuze therapietrouw
  • Vermindering van het gebruik van medicatie
  • Veiliger gebruik van geneesmiddelen

Hiertoe behoren de volgende onderzoeken: