Onderzoekslijn Evidentie van huid-therapeutische interventies

Huidtherapie is een volwaardig paramedisch beroep, dat zowel de eerste als de tweede lijn beslaat. Echter, de jonge beroepsgroep van huidtherapeuten speelt nog nauwelijks een rol in de keten van huidzorg. Zo verwijzen huisartsen slechts 1% van de relevante diagnoses door naar huidtherapeuten.

Een belangrijke oorzaak hiervan is niet alleen de onbekendheid binnen de medische beroepsgroep met de kwalificaties van de huidtherapeut, maar ook een gebrek aan protocollering. Hiervoor is het noodzakelijk dat er meer evidentie wordt ontwikkeld met betrekking tot huid-therapeutische interventies, waarbij de positie van de patiënt centraal staat, er multidisciplinair wordt samengewerkt en integrale huidzorg wordt geleverd. Dit vereist praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit en de efficiency van huid-therapeutische interventies. Het onderzoek binnen het lectoraat is hierop steeds gericht.