Onderzoekslijn revalidatie na een beroerte

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 40.000 mensen getroffen door een beroerte en dit aantal stijgt snel.

In 2009 is de Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte verschenen. Onderzoekers van het lectoraat werken aan een herziening van deze richtlijn. Eén hoofdstuk ervan is gericht op depressie na een beroerte. Dat is een veelvoorkomende complicatie: zo’n 30% van de patiënten krijgt zo’n Post Stroke Depression (PSD). Uit onderzoek blijkt dat deze patiënten minder goed herstellen en meer moeite hebben om weer in de samenleving te integreren. Een depressie na een beroerte wordt weinig herkend en daardoor vaak niet of onvoldoende behandeld. Uit een studie naar de haalbaarheid van de Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte bleek dat verpleegkundigen behoefte hebben aan praktische uitwerkingen en hulpmiddelen om de aanbevelingen te kunnen toepassen. Het lectoraat heeft daarom de Post Stroke Depression-toolkit ontwikkeld, met depressie-screeningsinstrumenten en evidence-based verpleegkundige interventies. Op het moment toetst het lectoraat de bruikbaarheid en toepasbaarheid van deze toolkit in de dagelijkse zorg bij patiënten die met een beroerte opgenomen zijn in een ziekenhuis. Het onderzoek binnen deze onderzoekslijn richt zich ook op het opsporen van depressieve klachten bij patiënten die na een beroerte niet goed kunnen communiceren, bijvoorbeeld door afasie.

Chronisch Zieken

Over het lectoraat

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Postadres:
Postbus 12011
3501 AA Utrecht

Telefoon: 06 - 52 78 30 08
E-mail: ymkje.damsma@hu.nl