Onderzoekslijn preventie van functieverlies

Het aantal ouderen groeit snel, en veel van hen hebben te maken met functieverlies. Ze kunnen daardoor afhankelijk worden van anderen bij activiteiten in het dagelijks leven (ADL), zoals zichzelf wassen. Door functieverlies worden mensen minder zelfstandig. Functieverlies voorkomen is dus belangrijk voor ouderen die thuis willen (blijven) wonen. Daarom onderzoekt het lectoraat welke factoren hierbij meespelen. Met de kennis die dit oplevert, kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en voor zichzelf zorgen.

Speciale aandacht gaat uit naar:

  • Het gezichtsvermogen van ouderen: welke onderdelen van het gezichtsvermogen beïnvloeden het welbevinden van ouderen? Als we meer weten over de impact van goed of minder goed kunnen zien op het dagelijks functioneren, kan dat bijdragen aan preventieve maatregelen die ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
  • Ouderen die in het ziekenhuis worden opgenomen. Zo’n 30-60% van de ziekenhuispatiënten ouder dan 65 jaar krijgt te maken met functieverlies. Vaak moeten ouderen langer in het ziekenhuis blijven, hebben ze meer thuiszorg nodig of moeten zelfs in een verpleeghuis worden opgenomen. In het onderzoek wordt veel aandacht besteed aan ouderen die een openhartoperatie ondergaan. Deze patiënten hebben een hoog risico op zorgcomplicaties.

Chronisch Zieken

Over het lectoraat

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Postadres:
Postbus 12011
3501 AA Utrecht

Telefoon: 06 - 52 78 30 08
E-mail: ymkje.damsma@hu.nl