Onderzoekslijn preventie van complicaties die gerelateerd zijn aan medicatie

Bij 5.6% (41.000) van alle acute ziekenhuisopnamen speelt verkeerd medicijngebruik een rol. Gemiddeld wordt per huisarts maandelijks één patiënt opgenomen met complicaties door medicijnen. Bijna de helft van deze complicaties zijn te voorkomen. Het lectoraat ontwikkelde het Rodevlaggeninstrument. Dit signaleringsinstrument is beschikbaar als smartphone-applicatie voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen om problemen bij medicatiegebruik van thuiswonende ouderen vroegtijdig te signaleren.

Het promotieonderzoek richt zich op de ontrafeling van de werkzaamheid van het Rodevlaggeninstrument. Er wordt onderzocht op welke wijze zorgprofessionals (thuiszorgmedewerkers, huisartsen en apothekers) een bijdrage leveren aan vroege signalering van medicatie-gerelateerde problemen, welke competenties zorgprofessionals daarbij nodig hebben en hoe onderwijs een rol kan spelen bij het vroegtijdig herkennen van deze problemen.

Chronisch Zieken

Over het lectoraat

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Postadres:
Postbus 12011
3501 AA Utrecht

Telefoon: 06 - 52 78 30 08
E-mail: ymkje.damsma@hu.nl