Onderzoekslijn optimaliseren van zelfmanagement

Van patiënten wordt verwacht dat zij zelf een actieve rol spelen om hun gezondheidsprobleem op te lossen of te verminderen. Daar hoort bij: zelf beslissingen nemen en ook de leefstijl veranderen als dat nodig is en zo werken aan gezonder gedrag.

Professionals (bijvoorbeeld verpleegkundigen en fysiotherapeuten) moeten de patiënt ondersteunen bij dit zelfmanagement, hun leren het zelfmanagement ter hand te nemen, hen motiveren zich gezonder te gedragen. Maar uit onderzoek van het lectoraat blijkt dat dit zelfmanagement van de patiënt niet altijd tot zijn recht komt. Omdat professionals zo’n belangrijke rol lijken te spelen bij het zelfmanagement van de patiënt, ligt hier een belangrijke rol ligt voor het onderwijs. Hoe kan het onderwijs (toekomstige) professionals beter toerusten om deze belangrijke rol om dit zelfmanagement van de patiënt beter tot zijn recht te laten komen?

Chronisch Zieken

Over het lectoraat

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Postadres:
Postbus 12011
3501 AA Utrecht

Telefoon: 06 - 52 78 30 08
E-mail: ymkje.damsma@hu.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten