Onderzoekslijn optimaliseren van zelfmanagement

Van patiënten wordt verwacht dat zij zelf een actieve rol spelen om hun gezondheidsprobleem op te lossen of te verminderen. Daar hoort bij: zelf beslissingen nemen en indien nodig de leefstijl veranderen en hiermee werken aan gezonder gedrag.

Professionals (bijvoorbeeld verpleegkundigen en fysiotherapeuten) moeten de patiënt ondersteunen bij dit zelfmanagement. Daarnaast moeten zij hen leren het zelfmanagement ter hand te nemen en hen motiveren om zich gezonder te gedragen. Maar uit onderzoek van het lectoraat blijkt echter dat dit zelfmanagement van de patiënt niet altijd tot zijn recht komt. Omdat professionals zo’n belangrijke rol lijken te spelen bij het zelfmanagement van de patiënt, ligt hier een belangrijk punt ligt voor het onderwijs. Hoe kan het onderwijs (toekomstige) professionals beter in staat stellen om dit zelfmanagement van de patiënt goed tot zijn recht te kunnen laten komen?

Uzelf

Uzelf staat voor zelfmanagement in de regio Utrecht.

Het programma Uzelf heeft als opdracht: inwoners in de regio Utrecht meer regie geven op hun eigen gezondheid (zelfmanagement), waardoor de kwaliteit van hun leven verbetert.Het programma gaat uit van de vragen die leven bij inwoners en werkt vanuit de thema’s eten, bewegen en slapen.

Er is voor gekozen om de ambitie ‘regio Utrecht dé regio voor zelfmanagement’ waar te maken met vele partijen die daaraan kunnen bijdragen: het Uzelf netwerk. Hogeschool Utrecht hoort daarbij en speelt een grote rol. Lees meer over Uzelf.

Logo Uzelf

Chronisch Zieken

Over het lectoraat

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Postadres:
Postbus 12011
3501 AA Utrecht

Telefoon: 06 - 52 78 30 08
E-mail: ymkje.damsma@hu.nl