Onderzoekslijn beroepshouding/leiderschap

Naast kennis en vaardigheden speelt houding/gedrag van verpleegkundigen een belangrijke rol in de kwaliteit van zorg.

Verpleegkundigen in ziekenhuizen krijgen bijvoorbeeld steeds meer te maken met oudere patiënten en de zorg voor deze groep patiënten geeft veel stress. Verpleegkundigen zijn zich vaak niet bewust van de problemen die het ziek zijn bij ouderen met zich kan meebrengen. Ouderen kunnen te maken krijgen met specifieke problemen als gevolg van het verouderingsproces. Bovendien hebben ouderen meer kans op complicaties. Ook vragen ouderen over het algemeen meer ‘zorgtijd’. Verpleegkundigen ervaren ouderen nogal eens als lastig, en ook is het vaak moeilijk om ouderen binnen de gestelde tijd volgens de protocollen te verplegen. Dit komt door de specifieke zorg die ouderen vragen. Adequate scholing van verpleegkundigen kan daar wat aan doen. Daarom ontwikkelt het lectoraat een methode om de kennis en houding van verpleegkundigen ten opzichte van ouderen te meten. Die methode zal duidelijk maken welke verpleegkundigen meer scholing op dit vlak nodig hebben. Dit zal leiden tot betere zorg voor ouderen.

Ook de wijze waarop verpleegkundig leidinggevenden vormgeven aan hun werk is van belang voor de kwaliteit van de geleverde zorg. De komende decennia groeit de zorgvraag, maar er vertrekken veel ervaren verpleegkundigen. Meer dan 60% van de zorginstellingen ervaart het aantrekken van personeel als knelpunt. Daarom doet het lectoraat een project dat als doel heeft om vakinhoudelijk verpleegkundig talent met een leidinggevende rol te versterken en behouden. Hierbij gebruikt het lectoraat het Amerikaanse ‘Magnet Concept’ en past deze aan aan de Nederlandse situatie. Het concept positioneert verpleegkundigen op een andere manier in ziekenhuizen, waarbij verpleegkundigen in alle lagen van de organisatie sterk vertegenwoordigd zijn.

Chronisch Zieken

Over het lectoraat

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Postadres:
Postbus 12011
3501 AA Utrecht

Telefoon: 06 - 52 78 30 08
E-mail: ymkje.damsma@hu.nl