Onderzoekslijn TASTE

Het huidige voorstel is ingebed in de TASTE-onderzoekslijn (ZonMw 520001002), waarin de huidige samenwerking binnen dit thema tussen onder andere het UMCU en de HU is geformaliseerd. TASTE wordt gecoördineerd door het Centrum Verplegingswetenschap, maar is in werkelijkheid een samenwerkingsverband tussen vooraanstaande onderzoekers uit binnen- en buitenland (op het gebied van zelfmanagement, gedragsverandering, eHealth en patiënten-participatie).

In de TASTE-onderzoekslijn wordt middels gezamenlijke krachten het succes van zelfmanagement en eHealth ontrafeld en antwoord gegeven op wat nu daadwerkelijk werkt bij welke patiënt. Deze kennis wordt vervolgens vertaald in op maat gesneden interventies die passen bij de behoeften en preferenties van de individuele patiënt. Het M-ACZiE project past bij deze ambities, aangezien er binnen de ontwikkeling van interventies met name een hoge mate van tailoring wordt nagestreefd. TASTE heeft toegang tot grote groepen COPD-patiënten in zowel eerste als tweede lijn. De mix aan zowel ziektespecifieke, gedragstheoretische, methodologische en medisch-technologische (eHealth-) expertise van de verschillende partners in het TASTE-consortium dragen bij aan de brede bekwaamheid die nodig is voor het succes van M-ACZiE. 

Het TASTE-consortium streeft naar het substantieel verhogen van efficiëntie en (kosten)-effectiviteit van zelfmanagementondersteuning en eHealth-strategieën bij patiënten met een chronische ziekte. Het centrale uitgangspunt van deze onderzoekslijn is het ontwikkelen van randvoorwaardelijke kennis voor het ontwikkelen van op maat gesneden zorginnovaties. Middels state-of-the-art onderzoeksmethoden tracht de TASTE-onderzoekslijn nieuwe kennis te genereren die nodig is om antwoord te kunnen geven op de vraag welk type interventie het beste werkt bij welk patiëntprofiel. Dit is een belangrijke eerste stap richting op maat gesneden chronische zorg. De onderzoeksstructuur en expertise van TASTE geven een impuls aan het gestaag initiëren van nieuw empirisch onderzoek en het genereren van fondsen. Consolidatie van deze onderzoekslijn, het genereren van kwalitatief hoogwaardige wetenschappelijke output, wordt versterkt door nauwe samenwerking met andere universiteiten in binnen- en buitenland. Betrokkenheid van ervaren zelfmanagement en eHealth-ontwikkelaars uit Linköping University (Zweden), Stanford University (Californië, VS), McGill University (Canada), Pace University (VS) en de Universiteit van Leuven (België) leveren een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke multidisciplinaire expertise van het onderzoeksteam.

Chronisch Zieken

Over het lectoraat

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Postadres:
Postbus 12011
3501 AA Utrecht

Telefoon: 06 - 52 78 30 08
E-mail: ymkje.damsma@hu.nl