Lectoraat Chronisch Zieken

De gezondheidszorg in Nederland verandert razend snel. Niet alleen neemt de druk op de gezondheidszorg toe, de zorg wordt ook steeds complexer. Rond 2040 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt. Ongeveer 1 op de 4 burgers is dan 65 jaar of ouder. Het aantal alleenwonende 80 plussers verdubbelt ruim de komende 25 jaar naar 750 duizend en daarnaast zullen in 2030 7 miljoen mensen één of meer chronische aandoeningen hebben. Dat is 40% van de bevolking. Eigen regie en functioneren is in de huidige visie op gezondheid een belangrijk uitgangspunt. Tegelijkertijd zijn er veel vraagstukken hoe de zorg zo georganiseerd kan worden dat deze aansluit op de persoonlijke beleving met aandacht voor verschillen tussen mensen en tussen contexten. Hoe zorgen we er voor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, en wat is daar voor nodig? Dat onderzoekt het Lectoraat Chronisch Zieken en Proactieve Ouderenzorg.

Ouderen

Het onderzoek van het Lectoraat Chronisch Zieken concentreert zich op ouderen met meerdere chronische aandoeningen (ook bekend als multimorbiditeit). Daarbij richt het lectoraat zich voornamelijk op ouderen die thuis wonen, maar onderzoekt ook transitievraagstukken, bijvoorbeeld preoperatieve voorbereiding vanuit huis, thuis behandeling en zorg na ziekenhuisopname. Welke risico’s lopen mensen die opgenomen worden? Hoe signaleer je in een vroeg stadium dat er iets niet goed gaat? Welke preventieve interventies kunnen problemen voorkomen? Wat is het effect van proactieve zorg op het dagelijks functioneren van ouderen en wat is de rol van de (wijk)verpleegkundige hierin? Op dit soort vragen zoekt het lectoraat praktijkgerichte antwoorden. Het onderzoek draagt bij aan evidence-based nursing practice. De resultaten en bevindingen van het onderzoek worden vertaald naar het onderwijs zodat studenten state-of the-art kennis krijgen zodat zij voldoende zijn toegerust om kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen bieden aan patiënten. Het lectoraat werkt hierbij aan drie onderzoekslijnen:

  1. Preventie van functieverlies als gevolg van veroudering & chronische condities: Jessica Veldhuizen, Yvonne Korpershoek, Carolien Sino, Debbie ten Cate en Nienke Dijkstra
  2. Preventie van functieverlies als gevolg van acute events: Roelof Ettema, Dagmar van Nimwegen, Yvonne Jordens en Janneke de Man
  3. Leiderschap & beroepsontwikkeling van verpleegkundigen: Thóra Hafsteinsdóttir, Pieterbas Lalleman en Inge Wolbers 

Samenwerking

Het lectoraat voert vrijwel al het onderzoek uit samen met de onderzoeksgroep van de leerstoel Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht. Daarnaast werkt het lectoraat nauw samen met docenten, studenten en verschillende eerstelijns en tweedelijns praktijkinstellingen, het onderwijs en andere kennisorganisaties. Bovendien werkt het lectoraat samen met een groot aantal lectoraten, leerstoelen, nationale en internationale partners. Op deze manier verspreidt het lectoraat haar kennis.