Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven

In de gezonde en duurzame stad gaat het o.a. om kennisvragen op het vlak van gezondheid, een duurzame leefomgeving en de ontwikkeling van de 21e-eeuwse digitale- en energie infrastructuur. Utrecht als knooppunt van mobiliteit, energie en ICT. Denk daarbij aan innovatie van zorgverlening, zelfmanagement, life sciences, slimme energie en sensoren. Daarnaast gaat het ook over aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering (o.a. hittestress en wateroverlast), schone lucht en een groene omgeving. Een stad die voldoende activiteiten biedt en alles in zich draagt waardoor de inwoners een gezond leven kunnen leiden.

Voorbeelden van kennisvragen in dit kenniscentrum: Hoe stimuleert de stad inwoners tot gezond leven? Wat is de rol van sensoren en slimme technologie hierbij? Hoe kan de HU zelf gezond zijn en een voorbeeldrol vervullen? Utrecht zet in dit kenniscentrum de standaard in innovatie van zorgverlening, ruimtelijke ontwikkeling en gezonde verstedelijking.

De lectoraten

Het Kenniscentrum Gezond en duurzaam Leven bestaat uit verschillende lectoraten. Elk lectoraat kent verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn aandachtsgebieden of thema’s waarbij een of meer (promotie)onderzoeken horen. De lectoraten van het Kenniscentrum zijn:

 • Building Future Cities
  In dit lectoraat wordt onderzoek gedaan naar nieuwe manieren van werken en samenwerken in de bouwketen. Het wil bijdragen aan een productieve en duurzame bouwsector, die slimmer omgaat met de inzet van middelen, capaciteiten en informatie in de keten. 
 • Chronisch Zieken
  Mensen worden ouder en krijgen daardoor vaker te maken met chronische aandoeningen. Onderzoek van dit lectoraat draagt bij aan oplossingen die deze ouderen langer zelfstandig laten leven. 
 • Innovatie van Beweegzorg
  Beweegzorg is in beweging. De doelgroep wordt ouder en neemt in omvang toe, maar de middelen worden schaarser. De beroepspraktijk zoekt naar nieuwe organisatievormen om goede zorg te kunnen blijven aanbieden. De praktijkgerichte onderzoeken van dit lectoraat lopen voorop in deze zoektocht.
 • Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie
  Hoe komen farmaceutische vernieuwingen zo snel en efficiënt mogelijk bij zorgverleners en patiënten terecht, en hoe zorg je ervoor dat ze deze vernieuwingen op de juiste manier inzetten? Dat zijn de kernvragen van dit lectoraat. 
 • Leefstijl en Gezondheid
  Welke relaties zijn er tussen fysieke activiteit en fitheid? En welke factoren beïnvloeden die relaties, met name bij mensen met aandoeningen? Dit lectoraat zoekt naar de antwoorden. 
 • Logopedie: Participatie door Communicatie
  De missie van het lectoraat Logopedie is het optimaliseren van de zelfredzaamheid en het zelfmanagement van mensen met een communicatieve beperking door het innoveren van zorg in preventie, cure en care.
 • Innovaties in de Preventieve Zorg
  Het lectoraat ontwikkelt kennis over preventie in de gezondheidszorg. Om de gezondheid van mensen te verbeteren, wordt onderzocht hoe verschillende disciplines kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl. 
 • Nieuwe Energie in de Stad
  De transitie naar een duurzame samenleving begint in de stad. Het lectoraat ontwikkelt en deelt kennis op dit gebied met thema’s als reductie van de energievraag en duurzame energieopwekking.
 • Microsysteemtechnologie
  Het onderzoek van dit lectoraat is gericht op productverbetering en industrialisatie van microsystemen, ofwel van autonome sensorsystemen voor het bemeten van de leefomgeving.
 • Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry
  Het lectoraat heeft als doel methoden te ontwikkelen, te optimaliseren en te valideren voor het testen van de veiligheid en de werking van (natuurlijke) stoffen. Deze in vitro-methoden vormen een alternatief voor experimenten met proefdieren.
 • Technologie voor Zorginnovaties
  Mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten functioneren en zo lang mogelijk zelf over hun zorgbehoefte laten beslissen; dit is wat het Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties beoogt met haar onderzoek. 

Praktijkgericht onderzoek

Een essentiële voorwaarde voor al het onderzoek is dat de onderzoeksvraag uit de praktijk komt, of daarin zonder meer herkend wordt als relevant. De resultaten van onderzoek door het kenniscentrum leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar kunnen ook gebruikt worden in de beroepspraktijk.

De lectoraten dragen hun kennis actief over aan partners in de beroepspraktijk door middel van lezingen, congressen, presentaties en workshops. Verankering in de praktijk is verder gegarandeerd doordat lectoren op uiteenlopende wijze betrokken zijn bij genootschappen en zorginstellingen in hun vakgebied, en zij met verschillende zorginstellingen en ziekenhuizen convenanten hebben gesloten. Vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk nemen op eigen verzoek en op verzoek van het kenniscentrum deel aan onderzoek en werken actief mee in de kennisontwikkeling. Op deze wijze ontstaat er circulatie van kennis.

Resultaten voor het onderwijs

Lectoren, de experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door (docent)onderzoekers. Deze combinatie leidt tot goede verbindingen tussen de lectoraten en opleidingen, en tot overdracht van nieuwe kennis uit het onderzoek naar het onderwijs.

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Ook worden studenten actief betrokken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderzoek. Mede hierdoor gaan zij goed voorbereid de beroepspraktijk in.

Het CareTechLab

In het gebouw op Heidelberglaan 7 is het CareTechLab van de Hogeschool Utrecht te vinden. Het CareTechLab is één van de resultaten van de speerpunten van de Hogeschool Utrecht, namelijk Zorg & Technologie. In het CareTechLab is te zien wat er gebeurt op het gebied van zorg en technologie, maar ook wat resultaten zijn van onderzoek binnen de HU. Het is voor iedereen mogelijk om een bezoek te brengen aan het lab en innovaties en nieuwe technologieën te bekijken, te ervaren en te testen. Ook kan het CareTechLab gebruikt worden voor het uitvoeren van onderzoek, door bijvoorbeeld studenten of docenten. In het CareTechLab is onder andere het volgende aanwezig:

 • Google Glass met Genzõ applicatie (maakt o.a. mantelzorgondersteuning op afstand mogelijk);
 • Zorgrobot ZORA (wordt al ingezet in de ouderenzorg en op scholen);
 • Interactive Modular Tiles (laat mensen op een laagdrempelige manier en met plezier bewegen);
 • Dynamische verlichting (verschillende lichtkleuren en lichtsterkten hebben effect op mensen).

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u graag een bezoek brengen aan het CareTechLab, neem dan contact met ons op via caretechlab@hu.nl.

Het iLAB

In het gebouw op Heidelberglaan 7 is ook het iLAB (innovation lab) van de Hogeschool Utrecht te vinden. Het iLab stelt laboratorium faciliteiten, mensen en apparatuur beschikbaar en zet studenten en onderzoekers in voor het uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeksprojecten. In het iLAB werken bedrijven (veelal starters) en kennispartners samen aan de ontwikkeling van innovatieve testmethoden en analyses. De medewerkers van het iLab van de HU hebben uitgebreide ervaring met geavanceerde weefselkweek-technieken, immunochemische technieken, en het analyseren van aanwezigheid van stoffen in complexe matrices. iLab maakt onderdeel uit van het nationaal netwerk van iLabs, ondersteund vanuit de Topsector Chemie en LSH.

Heeft u vragen of wilt u een bezoek brengen aan het iLAB neem dan contact met ons op via: ilab@utrechtsciencepark.nl

Centre of Expertise

Het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven is nauw verbonden met het nieuwe Center of Expertise (CoE) Smart Sustainable Cities. De HU werkt hierin samen met bedrijven en andere kennisinstellingen. Met innovatief onderzoek en onderwijs werkt het CoE aan producten, diensten en oplossingen die de realisatie van de slimme, gezonde, duurzame stad dichterbij brengen. 

Praktijkpartners

Praktijkpartners van het kenniscentrum zijn onder meer: