Beoordeling in beroepsonderwijs

De academische werkplaats “beoordelen in beroepsonderwijs” heeft als kerntaak het ontwikkelen van een systematisch methodiek om toetsprogramma’s in het beroepsonderwijs in kaart te brengen. In de bijeenkomsten wordt gewerkt aan en door middel van deze methodiek. Deelnemers aan de academische werkplaats brengen hun eigen toetsprogramma in als onderzoeksobject. Gezamenlijk worden verschillende toetsprogramma’s in kaart gebracht en vergeleken. Het gaat dan om vraagstukken rondom de validiteit en betrouwbaarheid van het toetsprogramma (gebaseerd op onder meer het Kwaliteitsinstrument Toetsprogramma, zie ook het onderzoeksproject hierover, en op het promotieonderzoek naar het nemen van beslissingen in praktijkbeoordelingen), maar ook om het stimuleren van het leren van studenten in het beroepsonderwijs (zie ook het promotieonderzoek hierover).

Deelnemers aan de academische werkplaats zijn Nienke Zijlstra en Marlies de Vos (Hogeschool Utrecht, en promovendi bij het lectoraat beroepsonderwijs), Wendy Peeters (Hogeschool Utrecht, Instituut voor Communicatie), Ellen de Kwant (Hogeschool Utrecht, opleiding Oefentherapie Cesar), Marja Langenhuizen (Hogeschool Utrecht, Instituut Social Work), Kitty Meijer (Hogeschool Utrecht, Master Fysiotherapie), Rianne Banning (ROC A12), Linda Wesseling (ROC A12).

Meer weten?

De academische werkplaats “beoordelen in beroepsonderwijs” wordt gecoördineerd door Liesbeth Baartman.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten