Kenniscentrum Educatie

Het Kenniscentrum Educatie van Hogeschool Utrecht doet praktijkgericht onderzoek naar de educatieve beroepspraktijk, met als doel de kwaliteit en daarmee het resultaat van het onderwijs te verbeteren. Daarbij is evidence based werken het uitgangspunt, het fundament.

lessituatie basisonderwijs

Bepalende factor voor de onderwijskwaliteit is de kwaliteit van de leraar, meer specifiek zijn pedagogisch-didactisch handelingsrepertoire. En daarvoor is de kwaliteit van de lerarenopleider van essentieel belang. Deze heeft dan ook de hoogste prioriteit binnen ons kenniscentrum en hierop zijn de keuzes voor lectoraten gebaseerd.

Praktijkgericht onderzoek

Al ons onderzoek heeft directe waarde voor de beroepspraktijk. Onderzoeksvragen worden in die praktijk zonder meer herkend als relevant; soms komen ze zelfs uit het werkveld. De resultaten van ons onderzoek leiden dus niet alleen tot wetenschappelijke inzichten; ze worden ook praktisch toegepast.

Het Kenniscentrum Educatie rekent zowel docenten als studenten van Hogeschool Utrecht tot zijn samenwerkingspartners als (inter-)nationale organisaties, zoals het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) en de European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). In samenwerking met deze partners levert het centrum een bijdrage aan het verder verhogen van de docentkwaliteit binnen Hogeschool Utrecht en vertaalt zij onderzoeksresultaten concreet naar de curricula van de lerarenopleidingen van de Faculteit Educatie. Vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk nemen op eigen verzoek en op verzoek van het kenniscentrum binnen academieteams deel aan onderzoek en werken actief mee in de kennisontwikkeling, waardoor kenniscirculatie tot stand komt.

Resultaten voor het onderwijs

Lectoren, experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door onderzoekers, die hun functie doorgaans combineren met die van docent. Deze combinatie leidt tot goede verbindingen tussen de lectoraten en opleidingen, en tot overdracht van nieuwe kennis uit het onderzoek naar het onderwijs.

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Ook worden veel studenten actief betrokken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderzoek. Mede hierdoor gaan zij goed voorbereid de beroepspraktijk in.

De lectoraten

Het Kenniscentrum Educatie bestaat uit verschillende lectoraten. Elk lectoraat kent verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn aandachtsgebieden of thema’s waarbij een of meer (promotie)onderzoeken horen. De lectoraten van het Kenniscentrum Educatie zijn:

 • Beroepsonderwijs
  Dit lectoraat wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen, valideren en verspreiden van kennis voor kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs.
 • Dovenstudies
  Met onderzoek naar dovencultuur, (didactiek van) NGT (Nederlandse Gebarentaal) en tolkprocessen wil dit lectoraat kennis genereren, en verspreiden binnen de HU, de dovengemeenschap en de beroepspraktijk.
 • Geletterdheid
  Het lectoraat is gericht op vertalen van kennis over leesproblemen naar lerarenopleidingen en de onderwijspraktijk, met als doel functionele geletterdheid van alle leerlingen.
 • Normatieve professionalisering
  De leraar als professional ontwikkelt zich voortdurend. Praktijkgericht onderzoek van dit lectoraat draagt bij aan de (her)vorming van de professionele identiteit van leraren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten