Onderzoekslijn Informatieplanning

Informatieplanning

Veel organisaties worstelen met de inzet van informatiesystemen. Verouderde ICT, eilandautomatisering en nieuwe technologie maken keuzes hiervoor complex. Voor veel organisaties is het bovendien moeilijk om ICT op zo’n manier in te zetten dat gemakkelijk geanticipeerd kan worden op nieuwe procesinrichting en businessinnovatie. Met deze onderzoekslijn geeft het lectoraat ondernemers daar handvatten voor.
Als bekend is hoe de processen zullen worden ingericht, dan komt de vraag naar boven hoe (al of niet geautomatiseerde) informatiesystemen deze processen het best toekomstvast kunnen ondersteunen. Ook bij deze vraag kunnen wij u van dienst zijn.

Contact

Bezoekadres:
Daltonlaan 500
3584 BK Utrecht

Postadres:
Postbus 85029
3508 AA Utrecht

E-mail: evelien.heijmans@hu.nl
Tel. 088 - 481 65 22

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten