Onderzoekslijn Customer Value Management

In ons onderzoek draait het om klantwaarde (customer value) als basis voor succesvolle marketingstrategieën. De waarde die een bedrijf of organisatie kan leveren aan de klant zit niet langer alleen besloten in producten en diensten maar dient in breder perspectief begrepen te worden, zoals de maatschappelijke bijdrage van een organisatie.

Recente inzichten in consumentengedrag hebben bovendien de aandacht verschoven van het cognitieve-bewuste naar het emotionele en onbewuste als basis voor gedrag van consumenten. Tegen deze achtergrond ondersteunen we bedrijven met onderzoek om te achterhalen welke waarde zij hun klanten kunnen bieden.

  • toepassingsgebieden: zakelijke dienstverlening, marketing communicatie, creatieve industrie
  • Key Words: customer value, accountability, consumer behavior, persuasive communication, gamification.

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 15
3584 CS Utrecht

Postadres:
Postbus 85029
3508 AA Utrecht

Telefoon:  088 -481 3624
E-mail: kcs@hu.nl