Lectoraat Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Het lectoraat Marketing, Marktonderzoek en Innovatie creëert verdieping (op de thema’s customer experience en multiple value creation), verbinding (innovatiemanagement en data science), opschaling (omzetgroei door investeren in capaciteit) en aansluiting met het HU-brede en regionale toepassingsgebieden zoals Future Health Design.

Onderzoekslijnen:

  • Merk & Innovatiemanagement

De focus ligt op multiple value creation met twee daaruit voortvloeiende centrale vraagstellingen: 1. Hoe kunnen bedrijven het toenemende belang van maatschappelijke waarden (zowel voor  consumenten als voor bedrijven) een plaats geven in het bouwen en onderhouden van hun merk- en klantrelaties? en 2. Hoe kunnen bedrijven in de publieke sector op een succesvolle manier  innovaties op de markt brengen?

  • Customer Experience

De onderzoeksprojecten op het gebied van customer experience zijn gericht op drie kerngebieden en de interactie tussen deze gebieden: 1. de service omgeving (mensen), 2. technologie (online en offline) en 3. klantbeleving. Meer specifiek richten de onderzoeksactiviteiten zich op het onderzoeken van de effecten van een aantal door een organisatie gegenereerde stimuli op klantbeleving en klantgedrag.

INHAKEN OP SOCIAL MEDIA VOOR EFFECTIEVE GEZONDHEIDSCAMPAGNES: HOE DOE JE DAT? from U CREATE on Vimeo.