Onderzoekslijn Journalistieke storytelling

Het overdragen van informatie aan burgers en het duiden van gebeurtenissen en ontwikkelingen in de samenleving is een kerntaak van de journalistiek. Tegelijkertijd is door de toegenomen concurrentie en commercialisering in de mediasector, de journalistiek nog meer genoodzaakt het publiek centraal te stellen en zoeken journalistieke organisaties naar nieuwe manieren om de mediaconsument aan zich te binden. De toegenomen beeldcultuur waarin we leven speelt daarbij een belangrijke rol. Technologische ontwikkelingen hebben mogelijkheden gecreëerd om op diverse manieren verhalen te maken. Het lectoraat onderzoekt hoe journalistieke organisaties nieuwe vormen van storytelling produceren en welke spanning tussen maatschappelijke en economische waarden dat met zich meebrengt. Zo wordt de productie van journalistieke verhalen vanwege de financiële consequenties vaak op de proef gesteld. Ook worden zoveel interdisciplinaire vaardigheden dat lang niet altijd meer duidelijk is waar de grens van de journalistiek ligt. Wat maakt een verhaal nog ‘journalistiek’?

Lopende onderzoeksprojecten

Afgeronde onderzoeksprojecten