Lectoraat Human Experience & Media Design

Het lectoraat Human Experience & Media Design (voorheen: Crossmedia Business) houdt zich bezig met vraagstukken rondom interactieve, datagedreven communicatie en optimalisatie van gebruikerservaringen om daarmee waarde te creëren. Digitaliseren met een menselijke maat vormt hierbij het uitgangspunt. Onderzoek- en onderwijsactiviteiten richten zich op de ambitie om de digitale wereld menselijker te maken en de menselijke wereld digitaal vaardiger.

Crossmedia Business lectoraatspagina

Onderzoek

het lectoraat Human Experience & Media Design werkt aan het bevorderen van menselijke ervaringen in het dagelijks leven door het begrijpen en toepassen van datagestuurde mediatechnologieën. Hierbij staat een zogenaamde continuous feedback loop in data-driven design centraal (zie figuur). Een gebruiker heeft bepaalde ervaringen met tools, apps, websites, en andere mediatechnologieën: user experiences. Die ervaringen leveren al dan niet interactie op. De data die voortkomen uit die interactie kan geanalyseerd en vertaald worden in nieuwe richtlijnen (bijv. organisatierichtlijnen of ontwerprichtlijnen). Die worden in de mediatechnologieën ingebracht met het doel de user experience te verbeteren. Dit hoeft overigens geen eenmalige exercitie te zijn, maar kan in feite continu uitgevoerd en bijgesteld worden, vandaar de loop. De resultaten leveren inzichten op over gebruikers, producten, diensten en organisaties.

.Model Crossmedia Business lectoraatspagina.

Onderwijs

Het lectoraat Human Experience & Media Design draagt actief bij aan het onderwijs. Zo zijn de master Data Driven Design en de populaire minors Big Data & Social Media en Mobile Business Design ontstaan vanuit het lectoraat.

Daarnaast geven de meeste onderzoekers structureel les bij opleidingen van het Instituut voor Communicatie en het Instituut voor Media. Het lectoraat treedt binnen het onderwijs regelmatig op als opdrachtgever, waardoor studenten relevante bijdragen leveren aan de lopende onderzoeksprojecten. Ook worden afstudeerstudenten (bachelor en master) vanuit verschillende disciplines bij de onderzoeksprojecten betrokken. Bovendien worden op basis van kennis regelmatig gastcolleges, workshops en inspiratiesessies gegeven bij opleidingen binnen en buiten de Hogeschool Utrecht.

Beroepspraktijk

Het lectoraat Human Experience & Media Design voert onderzoek voornamelijk in samenwerking met for- en non-profit organisaties en creatieve bureaus uit. Organisaties waarmee wordt samengewerkt zijn bijvoorbeeld Jeugdgezondheidszorg, Ucreate en OBI4wan. Creatieve bureaus waarmee samengewerkt wordt zijn bijvoorbeeld Greenberry, Valtech, Evident en Kaliber.

De resultaten van projecten worden zoveel mogelijk gedeeld op relevante platforms voor de beroepspraktijk. Zo is voor marketing- en communicatieprofessionals een boek uitgegeven, worden er blogs gepubliceerd (op bijv. Marketingfacts) en worden presentaties gegeven op events zoals Health Tuesday van Ucreate en het Social Today Event van Frankwatching.

Eindevenement van het project The Network is the Message: INHAKEN OP SOCIAL MEDIA VOOR EFFECTIEVE GEZONDHEIDSCAMPAGNES: HOE DOE JE DAT? from U CREATE on Vimeo.