Onderzoekslijn Ontwikkelingen in de financieel-zakelijke dienstverlening in het MKB

Onderzoekslijn Ontwikkelingen in de financieel-zakelijke dienstverlening in het MKB

Technologische innovatie en regelgeving zijn voorbeelden van veranderingen die invloed hebben op ontwikkelingen in de financieel zakelijke dienstverlening in het MKB en waarop zakelijke dienstverleners, zoals accountants en assurantie tussenpersonen, moeten inspelen om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen. Zo verandert door technologische innovatie de klassieke rol van de accountant als opsteller van jaarrekening in een nieuwe, meer pro-actieve en waarde toevoegende rol als bedrijfseconomisch adviseur. Tegelijkertijd heeft de toenemende (internationale) regelgeving invloed op het profiel van de accountant en een nadruk op ‘compliance’ aan wet- en regelgeving, waardoor bij ondernemers het beeld ontstaat dat de accountant meer bezig is met  het ‘afvinken’ of aan de regels wordt voldaan dan zich te concentreren waar het echt om gaat: het creëren van meerwaarde voor hun klanten. Binnen het lectoraat wordt dan momenteel onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van accountantscontrole voor het MKB en onderzoek naar de invloed van technologische veranderingen op het accountantsberoep, maar ook een onderzoeksvraag als “welke  invloed heeft de veranderde wetgeving ten aanzien van de ontvangst van provisie-inkomsten voor het businessmodel van assurantie tussenpersonen?” past binnen deze onderzoekslijn.

Contact

Bezoekadres:
Daltonlaan 500
3584 BK Utrecht

Postadres:
Postbus 85029
3508 AA Utrecht

Telefoon: 088 - 481 65 22
E-mail: evelien.heijmans@hu.nl