Lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

De implementatie van een substantiële innovatie heeft vaak grote invloed op de bedrijfsvoering en omvangrijke financieel-economische consequenties. Innoveren kan leiden tot herontwerp van bepaalde bedrijfsprocessen, maar ook tot een ander beleid op basis van de financiële performance en tot het beter willen beheren van financiële risico’s. Soms leiden innovatieplannen en innovaties tot herpositionering van het bedrijf, outsourcing van diverse functies of zelfs tot overname of bedrijfsopvolging.

ICT-gedreven innovaties in het vakgebied van de accountancy leiden tot een nieuwe rol voor financieel-economische adviseurs als accountants, financial controllers en business controllers. Het sterk opkomende on line boekhouden levert transparante real time informatie over de financiële positie van een bedrijf. Het biedt uitgebreide mogelijkheden om de oorspronkelijke taak van de accountant, het bespreken van consequenties van de financiële verslaglegging, uit te breiden naar financieel-economische advisering in ruimere zin.

De focus van het kennis- en beroepsdomein van het lectoraat bestaat uit deze twee invalshoeken:

  • Innovatieprocessen ondersteunen met bedrijfseconomische onderbouwing.
  • Het ontwikkelen van een sterkere adviesrol op basis van transparantere financiële informatie.

Daarnaast ontwikkelt het lectoraat expertise op specifieke groeivraagstukken van bedrijven, zoals op het terrein van overnames en bedrijfsopvolging. Daarbij komen zowel organisatorische als financiële aspecten aan de orde. Het lectoraat levert vooral bijdragen aan activiteiten van bestaande ondernemingen uit het mkb. Daarnaast bieden we support aan starters en groeiende bedrijven.