Openbare les Reint Jan Renes

Reint Jan RenesEffectieve communicatie en het publieke domein

Onder deze noemer presenteerde Reint Jan Renes op 22 juni 2012 in het Utrechtse Provinciehuis het Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein.

Reint Jan Renes gaat in zijn rede in op de begrensde rationaliteit van burgers en de huidige praktijk van publiekscommunicatie. Aan de hand van sprekende voorbeelden laat hij zien dat effectief communiceren in het publieke domein nog niet zo gemakkelijk is. Hij legt uit waarom het lastig is voor communicatie-professionals om wetenschappelijke kennis over gedrags-verandering en (impliciete) beïnvloedingsstrategieën adequaat in te zetten. Daarnaast presenteert hij een praktisch model, van nut bij de ontwikkeling van een doeltreffende communicatie-strategie.

Dr. Reint Jan Renes

Dr. Reint Jan Renes is lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein bij het Kenniscentrum Communicatie & Journalistiek van Hogeschool Utrecht. Daarbij is hij universitair hoofd-docent gezondheidscommunicatie bij Wageningen Universiteit en als copromotor en dagelijkse begeleider betrokken bij drie lopende promotieprojecten.