Lectoraat Crossmedia Business

Het lectoraat Crossmedia business houdt zich bezig met vraagstukken rondom digitale transformatie, interactieve communicatie, data-gedreven (waarde)creatie en klantervaring optimalisatie (engagement). Digitaliseren met een menselijke maat vormt hierbij het uitgangspunt. Onderzoek- en onderwijsactiviteiten richten zich op de ambitie om de digitale wereld menselijk(er) te maken en de menselijke aspecten beter te vertalen naar de digitale wereld.

crossmedialab

Samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs

In samenwerking met andere onderzoeksinstellingen en partners uit werkveld, onderzoekt het Crossmedialab zowel op een kwalitatieve als kwantitatieve manier, vraagstukken rondom deze twee onderzoekslijnen. Inzichten worden omgezet naar toepasbare tools en methodieken waarmee organisaties en professionals – in verschillende toepassingsgebieden- zelf innovatieve en effectieve business- en crossmediastrategieën kunnen ontwikkelen.

Onderzoek en Onderwijs

Natuurlijk spelen studenten een belangrijke rol op de hogeschool. Dit is binnen het lectoraat op verschillende manieren georganiseerd, waarvan de meest voor de hand liggende is om studenten te laten afstuderen bij het Crossmedialab. Met afstudeeronderwerpen die passen bij de onderzoeksagenda van het lectoraat is niet alleen de begeleiding vanuit het lectoraat gegarandeerd maar participeert de student ook in lopende discussies en projecten. Dit heeft inmiddels ook verder vorm gekregen door een afstudeerrichting Creatieve Industrie. Verder draagt het Crossmedialab bij aan de curriculumontwikkeling van diverse opleidingen, verzorgt zij minors (Big Data & Social Media, Mobile Business Design), treedt zij op als opdrachtgever voor allerhande projectonderwijs, en ten slotte is zij betrokken bij de ontwikkeling van de master Data Driven Design.

Onderzoekslijnen

Datagedreven (waarde)creatie: hoe kunnen organisaties data inzetten om waarde te creëren (in geld, in gezondheid, of anderszins) en op deze wijze een strategische digitale transformatie inzetten en effectief doorzetten?

Human engagement: hoe kan transformatie plaatsvinden met inachtneming van de menselijke maat; hoe blijven mensen betrokken en voelen ze dat de organisaties (profit of not-for-profit) betrokken blijven bij hen?

Resultaten

Het Crossmedialab publiceert een deel van haar onderzoek in een aantal reeksen. Zo doet zij verslag van het toegepast onderzoek en zoekt zij de discussie met professionals en andere geïnteresseerden.

In de reeks Cell Cahiers zijn inmiddels twee delen verschenen: ‘De Digitale Kunstkammer. Cultureel Erfgoed & Crossmedia’, en ‘Wijs met Media. De tools zijn er! Waar is de mediawijsheid?’.
In de reeks LabRats is het eerste deel verschenen ‘Van ARG tot Widget-TV’ waarin zes afstudeerscripties worden gepresenteerd. Daarnaast organiseert het Crossmedialab LabTalks en LabEncounters. Hier vindt kennisdeling en discussie plaats met en tussen professionals die vanuit hun beroepspraktijk of wetenschappelijk onderzoek met crossmedia te maken hebben.

Alle activiteiten, resultaten en blogs van het Crossmedialab zijn ook te volgen op www.crossmedialab.nl.

Lector Lotte Willemsen schreef mee aan de publicatie 'Reinventing Customer Service', over de toekomst customer experience. In onderstaand filmpje deelt zij samen met andere experts haar visie op de toekomst van klantcontact:

 

INHAKEN OP SOCIAL MEDIA VOOR EFFECTIEVE GEZONDHEIDSCAMPAGNES: HOE DOE JE DAT? from U CREATE on Vimeo.