Lectoraat Crossmedia Business

Het lectoraat doet toegepast onderzoek naar crossmediale ontwikkelingen en toepassingen in het Crossmedialab. Onder crossmedia wordt verstaan het gebruik van meerdere media (TV, Internet, mobiel, evenementen, print, radio et cetera) in de communicatie. Zodra meerdere media worden ingezet in het overbrengen van een boodschap of verhaal dringt de vraag zich op naar de ‘orkestratie’ van de verschillende media: Welke content op welk medium? Hoe verhouden de verschillende media zich tot elkaar? Waar is onderlinge versterking mogelijk? Welke eigenschappen van de verschillende media worden gebruikt in relatie tot de doelgroep? Door vooral de ontwikkeling van internet en mobiele telefonie zijn deze vragen nagenoeg onvermijdelijk geworden voor huidige (digitale) producten en diensten.

Samenwerking

De projecten van het Crossmedialab hebben een duidelijke visie. In die visie gaat het om het samenbrengen van onderzoeksinstellingen, kennisinstellingen en bedrijven/organisaties. Niet op papier, maar fysiek rond de tafel, samenwerkendaan nieuwe inzichten en oplossingen.
Het doel is om te komen tot een concrete impact voor een organisatie, gebied, branche of sector. Daarbij is het belangrijk om te reflecteren op de samenwerking en te zoeken naar verdere verbetering van het (eigen) professioneel handelen. Daar hoort een attitude bij van leren en exploreren als drijvende kracht voor iedere deelnemer, van student tot lector, van medewerker tot manager. Het is niet voor niets dat het lectoraat zichzelf profileert als een ‘Crossmedia Experience Learning Laboratory’.

Onderzoek en Onderwijs

Natuurlijk spelen studenten een belangrijke rol op de hogeschool. Dit is binnen het lectoraat op verschillende manieren georganiseerd, waarvan de meest voor de hand liggende is om studenten te laten afstuderen bij het Crossmedialab. Met afstudeeronderwerpen die passen bij de onderzoeksagenda van het lectoraat is niet alleen de begeleiding vanuit het lectoraat gegarandeerd maar participeert de student ook in lopende discussies en projecten. Dit heeft inmiddels ook verder vorm gekregen door een afstudeerrichting Creatieve Industrie. Verder draagt het Crossmedialab bij aan de curriculumontwikkeling van diverse opleidingen, verzorgt zij een minor (Mobile Business Design), treedt zij op als opdrachtgever voor allerhande projectonderwijs, en ten slotte is zij betrokken bij de ontwikkeling van een master.

Resultaten

Het Crossmedialab publiceert een deel van haar onderzoek in een aantal reeksen. Zo doet zij verslag van het toegepast onderzoek en zoekt zij de discussie met professionals en andere geïnteresseerden.
In de reeks Cell Cahiers zijn inmiddels twee delen verschenen: ‘De Digitale Kunstkammer. Cultureel Erfgoed & Crossmedia’, en ‘Wijs met Media. De tools zijn er! Waar is de mediawijsheid?’.
In de reeks LabRats is het eerste deel verschenen ‘Van ARG tot Widget-TV’ waarin zes afstudeerscripties worden gepresenteerd. Daarnaast organiseert het Crossmedialab LabTalks en LabEncounters. Hier vindt kennisdeling en discussie plaats met en tussen professionals die vanuit hun beroepspraktijk of wetenschappelijk onderzoek met crossmedia te maken hebben.

Alle activiteiten, resultaten en blogs van het Crossmedialab zijn ook te volgen op www.crossmedialab.nl.

 

 

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten