Onderzoekslijn Intra- en Enterpreneurship

Inhoud van deze lijn is het stimuleren en ontwikkelen van ondernemend gedrag en het scheppen van organisatorische en onderwijskundige contexten/concepten die ondernemend gedrag bevorderen. In feite kent deze onderzoekslijn aangrijpingspunten op drie niveaus: individu, organisatie en maatschappij, waarbij de eerste twee de nadruk krijgen. Onderzoek naar de rol van human factors bij ondernemend projectmanagement behoort hiertoe. En onderzoek naar de mogelijkheden om ondernemend gedrag als competentie te ontwikkelen, valt eveneens in deze lijn.

Contact

Bezoekadres:
Daltonlaan 500
3584 BK Utrecht
Postadres:
Postbus 85029
3508 AA Utrecht
Telefoon: 088 - 481 68 46
E-mail: kenniscentrum.innbus@hu.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten