Onderzoekslijn Creating Shared Value

Na decennia waarin het Angelsaksische denken (korte termijn, bottom line denken) dominant was, is er nu meer ruimte voor ambities en ideeën die zich richten op de langere termijn en op meervoudige waardeschepping. Dit is ook de volgende stap na Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarbij duurzaamheid en ook de sociale dimensie daarvan in het primaire proces van ondernemingen geïntegreerd wordt. Deze overgang vergt nieuwe business modellen, nieuwe leiderschaps- en ondernemersstijlen, nieuwe planning en control-instrumenten en nieuwe arbeidsrelaties.