Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap

Ondernemerschap vraagt om samenwerking. Coöperatievorming, keteninnovatie, publiek/private samenwerking en internationale samenwerking zijn steeds belangrijker om de concurrentie voor te blijven en groei te realiseren. Toch is samenwerken voor ondernemers niet altijd vanzelfsprekend.

Faculteitsgebouw Daltonlaan 400

Het Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap doet onderzoek naar de inrichting van samenwerkingsverbanden en nieuwe businessmodellen om succesvol te innoveren en groei te bewerkstelligen. Het lectoraat richt zich primair op het regionale midden- en kleinbedrijf (mkb).

Dit lectoraat is sinds mei 2018 beëindigd en deze site wordt niet meer up to date gehouden. 

Lees de openbare les Coöperatief ondernemerschap van Klaas ten Have

 


 

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 15
3584 CS Utrecht
Postadres:
Postbus 85029
3508 AA Utrecht

Waarnemend Lector