Lectoraat Architectuur van Digitale Informatiesystemen

Hoe kunnen complexe digitale communicatiesystemen in organisaties beheersbaar blijven? Het lectoraat onderzoekt hoe de aansluiting tussen bedrijfsprocessen en ICT kan verbeteren. Alleen dan kan ICT doelgericht en efficiënt worden ingezet in organisaties.

De bedrijfsvoering van veel organisaties is nauw verweven met de toepassing van ICT. Maar in veel organisaties sluiten processen, systemen en technologieën slecht op elkaar aan, terwijl ze tevens cruciaal zijn voor het bedrijf en dus niet zomaar vervangen kunnen worden. Het gebruik van ICT in organisaties leidt vanwege deze slechte aansluiting op de bedrijfsprocessen vaak niet tot voldoende productiviteitsstijging. ICT vormt gewoonlijk de bottleneck als er veranderingen nodig zijn. De oplossing: digitale architectuur.

Wat is digitale architectuur

In de fysieke bouwwereld is het gebruikelijk om een ontwerp te maken vanuit architectuurperspectief voordat er daadwerkelijk gebouwd wordt. De inrichting van de fysieke ruimte (woningen, wegen en dergelijke) is geregeld in de Wet Ruimtelijke Ordening. Maar voor de inrichting van de virtuele ruimte ontbreken dergelijke richtlijnen en standaarden meestal. Toch heeft ook het gebruik van de virtuele ruimte richtlijnen en standaarden nodig voor bedrijfsprocessen en de koppeling naar de onderliggende ICT-omgevingen.

Digitale architectuur dient om kaders, principes en richtlijnen te geven voor de inrichting van organisaties en de onderliggende digitale informatiesystemen. Dat leidt tot grotere voorspelbaarheid en meer kwaliteit en acceptatie van ICT-oplossingen voor processen en systemen. Flexibel en aanpasbaar en toegesneden op effectief gebruik binnen bedrijfsprocessen. ICT kan alleen doelgericht en efficiënt worden ingezet als deze precies aansluit bij de bedrijfsprocessen. De effectiviteit van ICT hangt vooral af van het niveau van de digitale architectuur van de organisatie.

Effectief gebruik van bedrijfsprocessen en de bijbehorende ICT-ondersteuning levert een verlaging op van de ICT-kosten, en een verhoging van de flexibiliteit en slagkracht van bedrijven om nieuwe producten en diensten snel tegen concurrerende tarieven aan te kunnen bieden.

Doel lectoraat

Het Lectoraat Architectuur van digitale informatiesystemen richt zich op het opbouwen en delen van kennis rondom enterprise-, solution- en software-architecturen binnen het ICT-domein. Het lectoraat werkt succesvol samen met grote en kleine bedrijven in heel Nederland. Door de HBO-achtergrond heeft het lectoraat een praktische werkwijze, op basis van een stevig wetenschappelijk fundament.

Het bedrijfsleven heeft grote behoefte aan digitale architecten (software architects, solution architects) die niet alleen ontwerpcompetenties hebben, maar ook in staat zijn verschillende perspectieven met elkaar te integreren. De digitale architect moet naast een brede solide inhoudelijke basis ook veel sociale vaardigheden bezitten en in staat zijn begrijpelijk te communiceren met de klant. Om zo een werkbaar compromis te bereiken tussen de wensen van de klant en wat technisch mogelijk en wenselijk is.

Enterprise architectuur en projectarchitectuur zijn nieuwe vakgebieden. Deze disciplines zijn in de praktijk ontstaan en nog nauwelijks doorgedrongen in het onderwijs. Het Lectoraat ADIS werkt aan vernieuwing van het hoger onderwijs door het opleiden van business- en ICT-architecten.

Drie niveaus van digitale architectuur

Om business- en ICT-architectuur te kunnen classificeren wordt onderscheid gemaakt in drie niveaus:

 • Enterprise architectuur
  De business process-architectuur (d.w.z. de inrichting van de processen en de informatiestromen) en de ICT-architectuur (d.w.z. de architectuur van het applicatielandschap en van de infrastructuur). Dit niveau kunnen we vergelijken met het bestemmingsplan van een bepaald gebied.
 • Solutions architectuur
  Relevante richtlijnen en uitgangspunten in het ontwerp van een oplossing voor een probleem binnen een organisatie, zowel op het gebied van business- als ICT-aspecten. Dit niveau kunnen we vergelijken met de bouw van een huis.
 • Detailarchitectuur
  Een specifiek domein op het gebied van software, infrastructuur of business; de architectuur van een specifieke component binnen het totaal. Dit niveau kunnen we vergelijken met de binnenhuisarchitectuur van een woning.

Drie onderzoekslijnen

Het Lectoraat Architectuur van Digitale Informatie Systemen heeft drie onderzoekslijnen:

 • Architecture Quality and Compliance
  Deze onderzoekslijn is bedoeld om objectief de kwaliteit van enterprise-, solutions- en software-architecturen vast te stellen; en om te valideren of de gebouwde software voldoet aan de eisen. Bijvoorbeeld: in hoeverre voldoet een oplossing aan de architectuureisen? Hoe meet je dat? Het lectoraat heeft tooling ontwikkeld om geautomatiseerd software te analyseren.
 • Architectuur Waarde
  Deze onderzoekslijn heeft als doel om de waarde van enterprise-architecture te beoordelen; die waarde wordt bepaald door de bijdrage aan de organisatiedoelen (financiën, klant, interne processen en innovatie/groei). Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld, het Enterprise Architecture Value Framework, en zijn benchmarkgegevens verzameld.
 • Enterprise Architecture Realization
  Deze onderzoekslijn heeft als doel om de effectiviteit van enterprise-architectuur te meten: in hoeverre worden door enterprise-architectuur de vastgestelde businessdoelen daadwerkelijk gerealiseerd? Hiervoor is een meetinstrument in de vorm van een vragenlijst ontwikkeld, de Enterprise Architecture Realization Scorecard. Dit is een variant op de Balanced Scorecard, specifiek gericht op architectuur.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten