Kenniscentrum Communicatie & Journalistiek

Het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek van Hogeschool Utrecht doet praktijkgericht onderzoek naar de gevolgen van digitalisering voor de communicatie- en mediaberoepspraktijk. Hiermee wil het bijdragen aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die helpen omgaan met de kansen en uitdagingen die digitalisering met zich meebrengt. Onderzoeksterrein is het communicatiedomein in het algemeen en (de toekomst van) het medialandschap in het bijzonder.

Studio praktijkonderwijs

Het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek bestaat uit een aantal lectoraten, gericht op de vakgebieden waarvoor de Faculteit Communicatie en Journalistiek (FCJ) professionals opleidt.

Praktijkpartners van het kenniscentrum zijn onder meer:

Praktijkgericht onderzoek

Essentiële voorwaarde voor al het onderzoek is dat de vraag uit de praktijk komt, of daarin zonder meer herkend wordt als relevant. De resultaten van onderzoek door het kenniscentrum leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar worden ook gebruikt in de beroepspraktijk.

De lectoraten dragen hun kennis actief over naar partners in de beroepspraktijk door middel van lezingen, congressen, presentaties en workshops. Verankering in de praktijk is verder gegarandeerd doordat lectoren op uiteenlopende wijze betrokken zijn bij en werkzaam zijn in de beroepspraktijk. Vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk nemen bovendien op eigen verzoek en op verzoek van het kenniscentrum deel aan onderzoek en werken actief mee in de kennisontwikkeling, waardoor kenniscirculatie tot stand komt.

Resultaten voor het onderwijs

Lectoren, experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door onderzoekers, die hun functie doorgaans combineren met die van docent. Deze combinatie leidt tot goede verbindingen tussen de lectoraten en opleidingen, en tot overdracht van nieuwe kennis uit het onderzoek naar het onderwijs.

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Ook worden veel studenten actief betrokken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderzoek. Mede hierdoor gaan zij goed voorbereid de beroepspraktijk in.

De lectoraten

Het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek bestaat uit verschillende lectoraten. Elk lectoraat kent verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn aandachtsgebieden of thema’s waarbij een of meer (promotie)onderzoeken horen. De lectoraten van het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek zijn:

  • Crossmedia Business
    Centraal staat de vraag hoe communicatiedeskundigen en mediaprofessionals effectief crossmedia content kunnen inzetten, variërend van reclame en informatie tot entertainment.
  • Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek
    Dit lectoraat richt zich specifiek op de gevolgen van digitalisering en de daaruit voortvloeiende opkomst van crossmedia voor de (maatschappelijke rol van de) journalistieke sector.
  • Crossmediale communicatie in het publieke domein
    Het lectoraat onderzoekt hoe (crossmediale) communicatie strategisch kan worden ingezet in de communicatie tussen overheden en instellingen enerzijds en burgers anderzijds.

Centre of Expertise

Het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek is verbonden met het Centre of Expertise Creatieve Industrie. Deze helpt bedrijven, NGO’s en overheden bij het creëren van innovatieve oplossingen met interactieve media. Het centrum doet dit met een multidisciplinaire aanpak waarbij studenttalenten, gespecialiseerde onderzoekers en creatieve bureaus worden ingezet.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten