Kenniscentra

Onderzoek binnen Hogeschool Utrecht (HU) richt zich op innovatie van de beroepspraktijk en is nauw verweven met het onderwijs. De kennis komt voort uit maatschappelijke behoeften en is gericht op de professionalisering van de beroepspraktijk. De kenniscentra van de HU voeren onderzoek uit in nauwe samenwerking met het beroepenveld, zowel in de regionale, nationale als internationale arena.

Thuishaven voor onderzoek

In de HU-kenniscentra bundelen de lectoren en kenniskringen hun krachten. Een kenniscentrum is de thuishaven van het onderzoek en vormt een herkenbaar en erkend loket voor de beroepspraktijk. Een kenniscentrum doet onderzoek op specifieke thema’s, in samenspraak met het beroepenveld. Programmering en inter- en multidisciplinaire samenwerking vinden plaats vanuit het HU-profiel Kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving.

Onderzoek bij de HU is georganiseerd in vier kenniscentra:

Het praktijkgericht onderzoek dat binnen deze kenniscentra en lectoraten plaatsvindt, is zelf ook onderwerp van onderzoek. Sinds 1 september 2013 draagt het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van lector Daan Andriessen bij aan verbetering en verdieping van onderzoeksmethoden voor praktijkgericht onderzoek.

Meer informatie