Save the date: Symposium de waarde van diversiteit

01-11-2019

Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening , Kenniscentrum Sociale Innovatie - Hogeschool Utrecht. Het lectoraat bestaat 1 november 12½ jaar!

Exterieur Koningsbergerstraat

Dat vieren we met het congres:

Waarde in diversiteit

Bij de start van het lectoraat stelden we ons ten doel om de morele oordeelsvorming van sociale professionals in de frontlinie in de schijnwerpers te zetten. Sindsdien lijkt de complexiteit en dilemmadichtheid in de beroepspraktijk eerder toe- dan afgenomen.

Het lectoraatsonderzoek kreeg vorm in drie onderzoekslijnen, namelijk ethisch actorschap van professionals, diversiteit van de beroeps- en opleidingspraktijk en werken met kwetsbare burgers.

Tijdens dit congres presenteren we aan hand van een aantal voorbeelden de wijze waarop het onderzoek doorwerkt in de beroepspraktijk.

De diversiteit in waarden leidt voor sociale professionals soms tot spanningen en conflicten, maar draagt ook bij aan een breder moreel perspectief. Tijdens het congres zal aandacht worden besteed aan de intrinsieke waarde van diversiteit.

Datum: vrijdag 1 november 2019
Tijd: 10.00 – 17.30 uur
Locatie: cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht, Koningsbergerstraat 9

Organisatie

Het congres wordt georganiseerd door het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening: met lector Lia van Doorn en onderzoekers Raymond Kloppenburg, Ed de Jonge, Mariël Kanne, Peter Hendriks en Bilal Majdoubi.

De definitieve uitnodiging met het volledige programma en de mogelijkheid om u voor dit congres aan te melden volgt in september. Wilt u de uitnodiging ontvangen? Stuur dan even een mail aan ksi@hu.nl.