Lunchlezing: ‘Onderzoekend vermogen’ in de opleidingen van de HU (dit evenement is geweest)

20-02-2019

De afgelopen jaren zijn hbo- opleidingen hard bezig geweest met het onderzoekend vermogen een plek te geven in het curriculum. Tijdens deze lunchlezing worden de uitkomsten van het onderzoek ‘Onderzoekend vermogen in de opleidingen van de HU’ gepresenteerd. Dit onderzoek is vorig jaar uitgevoerd door het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek (MPO).

Lunchlezing lectoraat Methodologie van Praktijkgericht onderzoek, 20 februari 2019

Stand van zaken binnen 23 opleidingen

Het lectoraat MPO onderzocht, op verzoek van het CvB, de stand van zaken binnen de opleidingen van de HU. Maar liefst 23 bachelor- en masteropleidingen participeerden in het onderzoek. Vragen die centraal staan: Hoe definiëren opleidingen onderzoekend vermogen? Welke functie heeft onderzoekend vermogen in de context van een specifiek beroepsdomein? Hoe krijgt dit bij een opleiding vervolgens vorm in het curriculum en het afstuderen?

In de lunchlezing presenteert hoofddocent Lisette Munneke de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. We gaan daarbij in op de specifieke issues die in het onderzoek naar voren kwamen:

  • De verschillende functies die onderzoekend vermogen afhankelijk van het beroepsdomein kan hebben.
  • De wijze waarop je als opleiding kunt omgaan met de kwestie bachelor- en masterniveau.
  • De gevolgen van flexibilisering voor de onderzoeksleerlijnen.
  • Het afstuderen: We bespreken de mogelijkheden die er zijn om studenten andere producten te laten maken dan een onderzoeksverslag.

Alle HU-medewerkers zijn welkom!

Neem je eigen broodje mee en laat je in een uur bijpraten over de stand van zaken van het onderzoekend vermogen binnen de HU-opleidingen. Heb je een collega voor wie deze lunchlezing ook relevant is? Stuur deze uitnodiging gerust door!

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via lunchlezing@hu.nl.

Praktische informatie

Datum: woensdag 20 februari 2019
Tijd: 12.00 - 13.00 uur
Locatie: Padualaan 99, Utrecht - Theaterzaal (0.118)