Congres Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit

12-11-2019

De lectoraten Toegang tot het Recht en Werken in een Justitieel Kader van het Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht, organiseren op dinsdag 12 november 2019 het Congres 'Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit'.

Een man en vrouw zitten op de bank, van elkaar weggedraaid

Bij Mediation in Strafzaken (MiS) bemiddelt de strafrechtmediator tussen de verdachte en het slachtoffer. MiS is een vorm van herstelrecht. De bedoeling van herstelrecht is het slachtoffer helpen bij het verwerken van het aangedane leed en de verdachte/dader de kans bieden om te herstellen wat is misdaan. MiS is onderdeel van een lopende strafzaak en de uitkomsten van een MiS kunnen invloed hebben op de verdere afdoening van de strafzaak. In het onderzoeksproject ‘Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’ is de centrale vraag ‘Aan welke kwaliteitseisen moet een strafrechtmediator voldoen en hoe kunnen deze kwaliteitseisen worden geborgd?’ Om deze vraag te beantwoorden zijn officieren van justitie, rechters, verdachten, slachtoffers, mediators, strafrechtadvocaten, mediationfunctionarissen en andere betrokkenen geïnterviewd. Op basis van deze interviews zijn competenties voor de mediator in strafzaken en criteria voor de slotovereenkomst (het eindproduct van een mediation in strafzaken) geformuleerd. Dit congres vormt de afsluiting van dit tweejarige onderzoeksproject. Tijdens dit congres worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd.

Voorlopig programma

Dagvoorzitter: Georg Frerks, hoogleraar conflictpreventie en conflictmanagement aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Internationale Veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensie Academie.

12.30 uur Inloop met koffie en thee
13.00 uur Opening door lectoren Quirine Eijkman en Jacqueline Bosker
Quirine Eijkman is lector Toegang tot het Recht aan de Hogeschool Utrecht en werkt
ook als Ondervoorzitter/ Collegelid  bij het College voor de Rechten van de Mens 
Jacqueline Bosker is lector Werken in Justitieel Kader aan de Hogeschool Utrecht
13.15 uur Presentatie Judith Uitermark
Judith Uitermark is Rechter bij Rechtbank Noord-Holland, Senior Adviseur Strafrecht
bij de Raad voor de Rechtspraak en Landelijk Coördinator Mediation in Strafzaken
13.35 uur Presentatie onderzoeksresultaten door Majda Lamkaddem, Meriem Kalter (lectoraat 
Toegang tot het Recht) en Marie-José Geenen (lectoraat Werken in Justitieel Kader
14.15 uur Paneldiscussie met stakeholders 
14.45 uur Intermezzo met dagvoorzitter Georg Frerks 
15.00 uur Pauze 
15.30 uur Presentatie Jacques Claessen
Universitair hoofddocent straf(proces)recht Maastricht University en Rechter-
Plaatsvervanger bij Rechtbank Limburg
16.00 uur Paneldiscussie met consortiumpartners (European Forum Restorative Justice,
Judith Simon-Emaus, Mediatorsfederatie NL (MfN-register), Vereniging van Mediators
in Strafzaken en de onderzoekers Tanja van Mazijk en Marion Uitslag
16.30 uur Intermezzo met dagvoorzitter Georg Frerks
16.45 uur Afsluiting door Quirine Eijkman met aansluitend een borrel 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Locatie

Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht.

Meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met strafrechtmediation@hu.nl.

PE-punten

Er zijn voor dit jaarcongres 4 PE-punten toegekend door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Logo MFN Register Mediator

Financiering

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de subsidie van SIA RAAK.

Logo Regieorgaan SIA RAAK

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door

De lectoraten Toegang tot het Recht en Werken in een Justitieel Kader van de Hogeschool Utrecht

  Logo Kenniscentrum Sociale Innovatie
Contact

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met strafrechtmediation@hu.nl.

Toegang tot het Recht

Twee mensen zitten samen aan tafel te praten

Over het lectoraat

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat