Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening

Het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening (IvZ) van Hogeschool Utrecht doet praktijkgericht onderzoek naar patiëntenzorg, met als doel de gezondheid en het welbevinden van patiënten te verbeteren. Al het onderzoek is erop gericht mensen met een ziekte langer zelfstandig en zelfredzaam te laten zijn. Het kenniscentrum doet onderzoek op het gebied van ouderen- en familiezorg, bewegen en gezondheid, logopedie, het doorvoeren van farmaceutische innovaties en gebruik van technologie in de zorg. Het Kenniscentrum IvZ bestaat uit een aantal lectoraten, gericht op de vakgebieden waarvoor de Faculteit Gezondheidszorg (FG) professionals opleidt.

Lees de afscheidsrede van lector Ad van Dooren


Praktijkpartners

Praktijkpartners van het kenniscentrum zijn onder meer:

Praktijkgericht onderzoek

Essentiële voorwaarde voor al het onderzoek is dat de vraag uit de praktijk komt, of daarin zonder meer herkend wordt als relevant. De resultaten van onderzoek door het kenniscentrum leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar worden ook gebruikt in de beroepspraktijk.

De lectoraten dragen hun kennis actief over naar partners in de beroepspraktijk door middel van lezingen, congressen, presentaties en workshops. Verankering in de praktijk is verder gegarandeerd doordat lectoren op uiteenlopende wijze betrokken zijn bij genootschappen en zorginstellingen op hun vakgebied, en met verschillende zorginstellingen en ziekenhuizen convenanten hebben gesloten. Vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk nemen op eigen verzoek en op verzoek van het kenniscentrum deel aan onderzoek en werken actief mee in de kennisontwikkeling, waardoor kenniscirculatie tot stand komt.

Resultaten voor het onderwijs

Lectoren, experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door onderzoekers, die hun functie doorgaans combineren met die van docent. Deze combinatie leidt tot goede verbindingen tussen de lectoraten en opleidingen, en tot overdracht van nieuwe kennis uit het onderzoek naar het onderwijs.

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Ook worden veel studenten actief betrokken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderzoek. Mede hierdoor gaan zij goed voorbereid de beroepspraktijk in.

De lectoraten

Het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening bestaat uit verschillende lectoraten. Elk lectoraat kent verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn aandachtsgebieden of thema’s waarbij een of meer (promotie)onderzoeken horen. De lectoraten van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening zijn:

 • Chronisch Zieken
  Mensen worden ouder en krijgen daardoor vaker te maken met chronische aandoeningen. Onderzoek van dit lectoraat draagt bij aan oplossingen die deze ouderen langer zelfstandig laten leven.
 • Disseminatie van Farmaceutische Innovaties
  Hoe komen farmaceutische vernieuwingen zo snel en efficiënt mogelijk bij zorgverleners en patiënten terecht, en hoe zorg je ervoor dat ze deze vernieuwingen op de juiste manier inzetten? Dat zijn de kernvragen van dit lectoraat.
 • Leefstijl en Gezondheid
  Welke relaties zijn er tussen fysieke activiteit en fitheid? En welke factoren beïnvloeden die relaties, met name bij mensen met aandoeningen? Dit lectoraat zoekt naar de antwoorden.
 • Logopedie
  Logopedisten zijn de primaire behandelaar van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Dit lectoraat maakt met effectonderzoek naar therapieën de logopedie nog effectiever.
 • Vraaggestuurde Zorg
  Mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten functioneren en zo lang mogelijk zelf over hun zorgbehoefte laten beslissen: Dat is wat het lectoraat Vraaggestuurde Zorg beoogt met haar onderzoek.

Speerpunt

Het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening is verbonden met het Speerpunt Zorg en Technologie. Dit speerpunt richt zich op onderzoek dat twee trends verbindt: het snel toenemende aantal ouderen en de toenemende innovaties in de technologie. De focus ligt op hoe technologie kan inspelen op een potentiële zorgvraag en preventief kan worden ingezet.

Jaaroverzicht 2014

Jaaroverzicht 2013

Jaaroverzicht 2012

Jaaroverzicht 2011

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten